Poistenie na hory(zásahu horskej služby)

Zverejnené 28.9.2021, Autor: Vladimír Lipiak (VLinvestsk.com)

Keď sa pripravujete na túru, jedna z vecí, na ktoré netreba zabudnúť pri turistike po kopcoch na Slovensku je poistenie zásahu Horskej služby.
Už sme si zvykli, že na našich cestách po horách vidíme záchranársky vrtuľník, ktorý pomáha turistom v tiesni. Keďže v horách sa môže stať čokoľvek, treba mať zabezpečené poistenie zásahu horskej služby.
Tento článok bude o zabezpečení zásahu Horskej služby na Slovensku, v zahraničí platia iné pravidla a poistenie treba nastaviť inak- poistenie na horách v zahraničí.

V akých situáciách Vám môže pomôcť HZS:

 • zablúdite v horách

 • uviaznete v ťažkom teréne

 • stane sa vám úraz alebo zranenie  

 • stratíte schopnosť chôdze v dôsledku únavy alebo vyčerpania

 • uviaznete v dôsledku zosunu alebo zrútenia lavíny, pôdy, skál či zeminy

 • dôjde k úmrtiu osoby a je potrebný prevoz tela


Každé poistenie do hôr však kryje zásahy horskej služby akými sú:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni

 • poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni

 • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia

 • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia

 • preprava osoby v tiesni (zem aj vzduch)

Skúsenosti záchranárov a štatistiky poisťovní ukazujú, že v letných mesiacoch sú najčastejším dôvodom zásahov horskej záchrannej služby menšie úrazy a zranenia (podvrtnuté členky, kolená a pod.), strata orientácie a zablúdenie v horách. Nejde teda o žiadne extrémne úrazy či tragické prípady, no i napriek tomu sú ceny za zásahy záchranárov neskutočne vysoké. Len pre ilustráciu: najvyššia poistná suma, ktorá bola vyplatená z poistenia horskej služby, predstavovala 3 850 €. Išlo pritom o obyčajné podvrtnutie kolena a prevoz pacienta späť do doliny.


pexels-photo-126625jpeg

Koľko stojí poistenie zásahu HS?

Pre jedného turistu na jeden deň turistiky vychádza poistenie zásahu HZS od 0,7 eura.
Pre 2 dospelých na jeden deň turistiky vychádza poistenie zásahu HZS od 1,15 eura.
Ak chodíte často po kopcoch, je lepšie si uzatvoriť ročné poistenie. Cena pre dvoch dospelých je od 18 eur/rok.

Porovnanie cien poistenia zásahu HZS a uzatvorenie zmluvy tu.

Horská záchranná služba pôsobí na Slovensku v týchto oblastiach: Malá Fatra, Veľká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Kysucké Beskydy, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucká vrchovina, Bukovské vrchy, Kremnické vrchy, Javorníky, Slovenský raj.


Kontakt na HZS: 18 300

Aplikáciu Horskej služby si môžete stiahnuť tu.

Pozor na štandardne výluky z poistenia:

- pitie alkoholu (malé množstvo je povolené)
- turistika mimo chodníkov alebo v čase uzávery chodníkov

pexels-photo-263356jpeg

Aké druhy poistenia na hory možno uzatvoriť?

Podľa časovej platnosti sa poistenie do hôr rozlišuje na:

 • krátkodobé

 • dlhodobé (celoročné)

Krátkodobé poistenie na hory je vhodné uzatvárať pri jednorazových výletoch, sezónnych lyžovačkách či turistických zájazdoch. V prípade, že na hory chodíte viackrát do roka, prípadne opakovane, je určite výhodnejšie uzatvoriť celoročné horské poistenie s poistným krytím na celých 365 dní.

Poistenie horskej služby sa podľa rozsahu krytia rozlišuje na balíky:

 • základného krytia

 • rozšíreného krytia

 • nadštandardného krytia

Základný balík poistenia na hory je určený pre bežných, rekreačných turistov, ktorí sa počas pobytu v horách chcú venovať napríklad vychádzkovej alebo horskej pešej turistike, jazde na horskom bicykli, horolezectvu či jaskyniarstvu. Rozšírený balík horského poistenia je určený skôr pre náročnejších horalov s krytím rizikových a extrémnych činností a športov. Nadštandardné poistné krytie ponúka len jedna poisťovňa a zahŕňa pripoistenia kryjúce storno služby a ochranu dovolenkovej domácnosti – teda riziká, ktoré nesúvisia priamo s vysokohorskými aktivitami.

Ako predchádzať úrazom na horách?

Pred každou návštevou hôr si zistite základné informácie o horskej oblasti, do ktorej sa chystáte, a prípadne aj o náročnosti jej terénu. Zabezpečte si správne vybavenie, to vás môže ochrániť nielen pred výkyvmi počasia, ale aj nežiaducimi úrazmi. Počas pobytu v horskom prostredí sa správajte zodpovedne, neohrozujte seba ani iných návštevníkov hôr a vždy dodržiavajte pokyny Horskej služby a základné pravidlá bezpečnosti.

FotkyFoto_30204339_Sjpg

Základné pokyny Horskej záchrannej služby, ktorými by ste sa mali riadiť počas pobytu v horách:

 • sledujte výstražné informácie súvisiace s bezpečným pohybom v horách (napr. na hzs.sk)

 • vyberajte si turistické trasy primerané vašim schopnostiam a zdravotnému stavu

 • priebeh túry si dopredu naštudujte v mape alebo turistickom sprievodcovi a vždy používajte aktuálne mapy

 • pred túrou si zistite aktuálny vývoj počasia pre celý čas vašej túry

 • prispôsobte svoj výstroj obtiažnosti terénu a počasiu (nezabúdajte na turistické palice)

 • ak sa chystáte ísť na túru sami, vždy sa presvedčte, že máte nabitý mobilný telefón

 • bez ohľadu na to, či idete sám alebo nie, dajte vždy vedieť blízkej osobe alebo aj viacerým osobám, aký je cieľ, trasa a predpokladaný čas návratu z vašej túry

 • na túru vyrážajte skoro ráno a snažte sa ju ukončiť ešte pred zotmením

 • do hôr si so sebou berte vždy lekárničku na poskytnutie prvej pomoci, dostatok jedla aj pitia

 • majte na pamäti, že na zostup potrebujete asi 2/3 času trvania výstupu

 • ak sa počasie zhoršuje, nepokračujte ďalej a radšej sa vráťte späť alebo si nájdite vhodný úkryt

 • nekráčajte v tesnej blízkosti okrajov chodníka (môže byť nestabilný) a pri fotografovaní v exponovanom teréne sa vždy pridŕžajte alebo istite

Pred tým, ako sa vydáte do hôr, prečítajte si kompletné bezpečnostné pokyny HZS.

Ako postupovať pri úraze v horách?

V prípade, že sa vám alebo vášmu spoločníkovi v horách niečo stane, je potrebné v prvom rade poskytnúť zranenému prvú pomoc. Zastavte krvácanie, uložte postihnutého na bezpečné miesto, príp. ho uložte do stabilizovanej polohy. Následne kontaktujte tiesňové číslo Horskej záchrannej služby 18 300 alebo integrovaný záchranný systém na čísle 112 a postupujte podľa ich pokynov.

Pracujem ako finančný poradca (licencia NBS 249825)- takže všetky odkazy/linky sú priamo moje a provízia za uzatvorenie zmluvy bude použitá na rozvoj tejto stránky.

Zdroje informácií:
VLinvestsk.com